Zmiana szkoły

Zmianie szkoły przez ucznia towarzyszą nieodłączne elementy, takie jak stres, niepewność czy nawet strach. Przejście z jednej placówki do drugiej to nic innego, jak wyjście ze swojej strefy komfortu i obowiązek poznania nowych osób, zwyczajów i reguł. To, jak szybko uczeń jest w stanie zaadaptować się do nowego środowiska, w głównej mierze zależy od jego chęci. Nowe nie znaczy gorsze, a ten paradygmat to bodaj najbardziej szkodliwe przeświadczenie, jakie może wynieść jakakolwiek osoba z własnych doświadczeń. Na możliwość nauki w nowej szkole należy patrzyć jak na szansę zaprzyjaźnienia się z interesującymi ludźmi, poznania znakomitych nauczycieli, czy te

Zarządzanie czasem przeznaczonym na naukę

Aby proces nauki był jak najbardziej efektywny, należy zwrócić uwagę na czas, jaki jej poświęcamy. Nasz mózg najlepiej zapamiętuje to, czego dowiadujemy się w pierwszej części, czyli tuż po rozpoczęciu edukowania się, oraz to, co wchodzi nam do głowy w końcowej fazie procesu. Aby zniwelować dziurę powstałą pomiędzy tymi okresami, trzeba wcześniej umiejętnie rozplanować czas, jaki chcemy spędzić z materiałami dydaktycznymi. Warto robić sobie krótkie przerwy po odbytym krótkim cyklu, zamiast uczyć się ciągle przez kilka godzin. Na przykład: ucząc się 2 godziny, lepiej podzielić ten czas na 4 sekcje, z których każda ma 30 minut. Po 25 minutach nauki nastę

Zalety dodatkowej pracy

Osoby, które przekroczyły 16. rok życia, mogą zacząć pracę jako pracownicy młodociani. Samodzielność niektórych młodych ludzi powala na kolana i sprawia, że serce rośnie na myśl o przyszłych dorosłych obywateli naszego państwa. Im szybciej dojrzewające osoby zrozumieją, że tylko ciężka praca i zaparcie predestynuje do bycia szczęśliwym, tym lepiej dla nich samych. Wiadomo, że priorytetem w takim wieku jest edukacja, jednakże praca niekolidująca z zajęciami w szkole to bogate źródło doświadczenia, mogące poskutkować lepszymi decyzjami w przyszłości. Ponadto dodatkowa praca, na przykład weekendowa, to dla młodzieży lekcja zarządzania czasem, organizacji