Zespół szkół – ta sama placówka, inni uczniowie

Panujący obecnie trend powstawania nowych tworów, nazywanych zespołami szkół, wynika oczywiście z pobudek finansowych. Dotacje, które są sowicie przelewane na rzecz takich jednostek edukacyjnych powodują, że władze samorządowe chętnie korzystają z możliwości i dochodzi do tworzenia nowych połączeń międzyszkolnych. Idea zespołu szkół w zasadzie nie jest niczym złym – przykładem może być zebranie klas technikum i liceum w jedną placówkę. Problem zaczyna się wtedy, gdy w „ZS” mieszają się dwa pokolenia – w taki sposób ma miejsce miszmasz wychowawczy. Zespolenie gimnazjum z podstawówką, albo szkoły średniej z gimnazjum, nie prowadzi do niczego dobrego

Zajęcia praktyczne w szkołach ponadgimnazjalnych

W technikum i szkole zawodowej na uczniów czeka zasadnicza zmiana względem tego, czego uczyli się przez poprzednie dziewięć lat. Do standardowych zajęć dołączają przedmioty zawodowe, które są skierowane stricte w kierunku przygotowania ich do pracy, w kierunku wybranym przez nich po szkole gimnazjalnej. Największą nowością z pewnością jest fakt obowiązku odbycia tzw. „praktyk”, czyli zajęć związanych ze swoim oddziałem, które polegają na rzeczywistej, często fizycznej pracy w zakładzie realizującym dziedzinę powiązaną z kierunkiem młodego technika/młodego zawodowca. Formy odbywania tych zajęć różnią się w zależności od szkoły, terminu praktyk, rod

Wycieczki krajoznawcze

W technikum i szkole zawodowej na uczniów czeka zasadnicza zmiana względem tego, czego uczyli się przez poprzednie dziewięć lat. Do standardowych zajęć dołączają przedmioty zawodowe, które są skierowane stricte w kierunku przygotowania ich do pracy, w kierunku wybranym przez nich po szkole gimnazjalnej. Największą nowością z pewnością jest fakt obowiązku odbycia tzw. „praktyk”, czyli zajęć związanych ze swoim oddziałem, które polegają na rzeczywistej, często fizycznej pracy w zakładzie realizującym dziedzinę powiązaną z kierunkiem młodego technika/młodego zawodowca. Formy odbywania tych zajęć różnią się w zależności od szkoły, terminu praktyk, rod