Zmiana szkoły

Zmianie szkoły przez ucznia towarzyszą nieodłączne elementy, takie jak stres, niepewność czy nawet strach. Przejście z jednej placówki do drugiej to nic innego, jak wyjście ze swojej strefy komfortu i obowiązek poznania nowych osób, zwyczajów i reguł. To, jak szybko uczeń jest w stanie zaadaptować się do nowego środowiska, w głównej mierze zależy od jego chęci. Nowe nie znaczy gorsze, a ten paradygmat to bodaj najbardziej szkodliwe przeświadczenie, jakie może wynieść jakakolwiek osoba z własnych doświadczeń. Na możliwość nauki w nowej szkole należy patrzyć jak na szansę zaprzyjaźnienia się z interesującymi ludźmi, poznania znakomitych nauczycieli, czy te

Zawody sportowe w szkołach

Zawody sportowe organizowane wewnątrz placówki, jak i pomiędzy szkołami to doskonały sposób na zwiększenie wśród młodzieży aktywności fizycznej i wykorzystanie nieposkromionej energii drzemiącej w każdym młodym człowieku. Osoby biorące udział w tego typu imprezach realizują się w temacie zdrowej rywalizacji, współzawodnictwa i radzenia sobie z trudnościami. Sport uszlachetnia, udowadnia, że wszystko jest możliwe, oraz pokazuje, że nie warto się poddawać. Im szybciej młoda osoba nabierze takich przekonań, tym lepiej dla jego przyszłych decyzji życiowych. Rolą zawodów jest przede wszystkim dobra zabawa, polegająca na konkurencji pomiędzy osobami zainteresowan

Zalety udziału w kołach dziennikarskich

Podobnie jak zarząd samorządu uczniowskiego tworzy przyszłych liderów, tak w społeczności szkolnej często występuje instytucja tworząca gazetkę szkolną. Osoby biorące udział w takim przedsięwzięciu oprócz kształcenia się w sztuce pisania, uczą się również współpracy oraz współzawodnictwa. Dzięki tworzeniu np. miesięcznika uczniowie zwracają uwagę na regularność oraz zalety wynikające z jej przestrzegania. Ponadto młodzież będąca częścią zespołu dziennikarskiego wiedzie prym jeśli chodzi o obycie się w świecie, ponieważ dość często w tego typu tworach możemy znaleźć notatkę dotykającą tematyki spoza społeczności szkolnej. Nauczyciele wied