Zalety samorządu uczniowskiego

W większości placówek funkcjonuje organ, który ma stanowić namiastkę swego rodzaju rządu wśród uczniów. Zarząd samorządu uczniowskiego to grupa zazwyczaj kilku osób, które są odpowiedzialne za organizację różnego rodzaju wydarzeń szkolnych, odpowiadają one również za kontakty na linii społeczność uczniowska – grono pedagogiczne. Taka organizacja wśród uczniów służy ogółowi uczniów, ale w szczególności osobom piastującym jakieś funkcje w zarządzie samorządu uczniowskiego. To te osoby zdobywają dodatkowe umiejętności, polegające na komunikowaniu swoich i cudzych potrzeb. Ponadto, mimo często bardzo młodego wieku, szkolą się w sztuce organizacji w

Świetlica szkolna przyjazna uczniom

W znakomitej większości placówek istnieje pomieszczenie, w którym unosi się atmosfera zabawy i radości, a nie rozterek i trudów procesu nauczania. Świetlica szkolna to dla wielu uczniów pomieszczenie, w którym mają okazję do spędzenia fantastycznego czasu ze swoimi rówieśnikami. Często najmłodsi podopieczni muszą zostawać na niej po to, by zapracowany rodzic był w stanie zdążyć odebrać swoją pociechę ze szkoły. Taka sytuacja prowadzi do tego, że każda ze świetlic jest wyposażona w różnego rodzaju gry i zabawy. Opiekun świetlicy winien jest zaopiekować się każdym z uczniów spędzających tam czas. Wielu z nich ze względu na pracę rodziców czuje się opu

Szkoła mniejszą wersją państwa

Szkoła na lekcjach wiedzy o społeczeństwie często jest określana jako „mała ojczyzna’’. Stwierdzenie to można byłoby uznać za przesadzone, aczkolwiek znajduje się w nim pierwiastek prawdy. Społeczność uczniowska odpowiada obywatelom, podporządkowanym obowiązującemu prawu i wykonującym określone zakresy zadań. Grono pedagogiczne można porównać do władzy wykonawczej, natomiast zarząd samorządu uczniowskiego do trybunów ludowych, będących elementem łączącą władzę wykonawczą z obywatelami. Prawdą jest, że szkoła uczy pewnych schematów związanych z życiem obywatelskim w państwie. Dlatego w wielu placówkach dochodzi do realizacji znakomitych idei, ta