Zajęcia z native speakerami

Jednym z wielu sposobów na rozwój w temacie znajomości języka obcego jest udział w zajęciach z native speakerem. Osoby te charakteryzują się dogłębną znajomością danego języka, w przeciwieństwie do niektórych nauczycieli, którzy na przykład nie mieli okazji sprawdzić swoich umiejętności w kontaktach z obcokrajowcami. Tego typu lekcje prowadzą nas do lepszego zrozumienia tekstu słuchanego, co doprowadza do bezpośredniej poprawy komunikatywności. Zajęcia z native speakerami polegają na ciągłej rozmowie, wymianie poglądów, omówieniu faktów i zasłyszanych treści. Wszystko to zbliża osoby uczęszczające na takie lekcje do osiągnięcia bardzo dobrego poziomu, p

Zachowanie młodzieży efektem decyzji rodziców

Wszystko to, co człowiek osiąga w życiu, zaczyna się w rodzinie. Kształtowanie młodego Polaka przez rodziców zaczyna się w dniu narodzin, a kończy w chwili osiągnięcia przezeń pełnej świadomości emocjonalnej i dojrzałości. Wpływ rodziców na dziecko spada wraz z upływem lat, jednakże piętno odciśnięte przez nich na inteligencji pociechy pozostaje na zawsze. Jak zatem wychowywać dziecko, by wprowadzić go w dorosłość w najlepszy z możliwych sposobów? Kluczem do odpowiedniego spełnienia tej funkcji jest znalezienie złotego środka pomiędzy wychowaniem bezstresowym, a silną ręką czuwającą nad każdym krokiem potomnego. Rodzice powinni przez całą młodość

Zajęcia praktyczne w szkołach ponadgimnazjalnych

W technikum i szkole zawodowej na uczniów czeka zasadnicza zmiana względem tego, czego uczyli się przez poprzednie dziewięć lat. Do standardowych zajęć dołączają przedmioty zawodowe, które są skierowane stricte w kierunku przygotowania ich do pracy, w kierunku wybranym przez nich po szkole gimnazjalnej. Największą nowością z pewnością jest fakt obowiązku odbycia tzw. „praktyk”, czyli zajęć związanych ze swoim oddziałem, które polegają na rzeczywistej, często fizycznej pracy w zakładzie realizującym dziedzinę powiązaną z kierunkiem młodego technika/młodego zawodowca. Formy odbywania tych zajęć różnią się w zależności od szkoły, terminu praktyk, rod